Dnes je 21. 05. 2024, meniny má:
ScholaInNatura » Zdravotná starostlivosť


Zdravotná starostlivosť

Ďalšou našou základnou činnosťou je

„ poskytovanie zdravotnej starostlivosti – klasické masáže vykonávané najmä priamo u klientov, poskytované ako všeobecne prospešné služby za primeranú cenu v rámci systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

PREČO MASÁŽ

Je všeobecne známe, že každá intenzívna činnosť, ktorá trvá dlhšie, spôsobuje vznik únavy. Tiež určité vplyvy na ľudský organizmus vyvolávajú v mnohých prípadoch napnutie svalov chrbta a šije, vznikajú lokálne zápaly svalových vlákien.

Aplikáciou masáži týchto svalových skupín sa docieli uvolnenie svalstva, odstránenie spasmov (tzv. stuhnuté svaly), lepšie zásobovanie mozgových centier, prijatie bioenergie, odstránenie lokálnych svalových bolesti a prípadných bolesti hlavy. Masáž pozitívne vplýva aj na podkožné tkanivo, krvný a miazgový obeh a nervový systém, ktorý je hlavným riadiacim systémom v organizme človeka. Za najdôležitejší celkový účinok masáže sa považuje účinok na telesný stav človeka, pracovnú schopnosť a disponovanosť na výkon.

MASÁŽ NA PRACOVISKU

Veľa zamestnaných ľudí po ukončení dennej profesie nemá z rôznych dôvodov možnosť navštíviť zariadenia, poskytujúce masérske služby.

Naša organizácia prišla s myšlienkou, pomôcť tejto skupine ľudí aplikáciou masáže priamo v priestoroch zamestnania v prípade, ak o to, samozrejme, prejavia záujem aj ich zamestnávatelia.

Hlavnými motívmi vykonávania predmetných klasických masáži je:

  • minimalizovanie rizika poškodenia zdravia zamestnancov,
  • minimalizovanie škôd a strát spôsobených prerušením pracovnej činnosti pracovníkov pre akútne zdravotné problémy,
  • zvýšenie motivácie a tvorivosti zamestnancov a ich zodpovednosti za vlastné zdravie.
  • účinné pôsobenie na stav základných kôrových procesov v mozgu a na dynamiku ich zmien (osobitne efektívne pre vývojových pracovníkov)

Aplikáciou takejto preventívnej zdravotnej starostlivosti (1x týždenne počas pracovnej doby) sa docielia pozitíva pre zamestnanca a zamestnávateľa.

MINIMÁLNE NÁKLADY – MAXIMÁLNY EFEKT

K vykonávaniu masáži postačuje zo strany zamestnávateľa zabezpečiť voľný priestor cca 4m x 5m, ktorý si maséri v priebehu 10 minút prispôsobia vlastným prenosným zariadením (masérska lavica, stolička, záves).

Celkovú masáž chrbta realizujeme spôsobom:

  • cca 10 min. v sede na stoličke masáž C-Th oblasti, trapezového svalstva a ramien
  • cca 10 min. na masérskej lavici masáž svalstva Th, L oblasti

Danú službu, t.j. 20 min. masáž celého chrbta poskytujeme za primeraný poplatok 120,- Sk a vykonáva ju masér so svojím asistentom.

Aj v tejto oblasti využívame nadobudnuté bohaté vedomosti a skúsenosti členov správnej rady našej organizácie, predovšetkým jej predsedu.

Jaroslav Berežný ešte v roku 1988 vyštudoval Zdravotnícku školu v Bratislave, kde krátko pôsobil ako športový masér. V tom čase sa spolupodieľal na tvorbe knižnej publikácie „Športová masáž a sebamasáž“ od MUDr. Jána Jánošdeáka, ktorá bola v roku 1989 vydaná v náklade 15 000 kusov. Ako masér pracoval v Bardejovských Kúpeľoch (r.1989-1991) a NsP Stropkov (1992-1997).

Tieto služby môžeme poskytovať aj občanom v obciach vzdialenejších od miest s masérskymi službami, ak starostovia na tento účel zabezpečia potrebné priestory.

SCHOLA IN NATURA, n.o.
Sídlo: Mlynská 706/18, 091 01 Stropkov
 
Regist. vykonaná dňa 23.11.2005 na KÚ v Prešove pod č.2005/11286/02/Dv, IČO: 37887033, webmaster: Ing. V. Štofaník, e-katalog.sk