Dnes je 20. 07. 2024, meniny má:
ScholaInNatura » Duchovné a kultúrne hodnoty

Duchovné a kultúrne hodnoty

Účelom organizácie je aj tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných hodnôt. V rámci tejto činnosti prezentujeme úryvky zo Svätého Písma, Katechizmu Katolíckej Cirkvi, dokumentov, kníh a časopisov, ktoré boli vydané Cirkevnou autoritou resp. so súhlasom Cirkevnej autority (Imprimatur). Taktiež prezentujeme videoklipy kresťanských pesničiek. Takýmto spôsobom sa snažíme pomáhať hlbšie vnímať duchovné hodnoty vybraných úryvkov a piesní.

Kultúrne hodnoty sa snažíme rozvíjať prezentáciou pracovných náradí, ktoré sa v súčasnosti nepoužívajú, ale ktoré boli potrebné pred ešte cca sto rokmi v rámci činnosti obrábania pôdy a prevoze vypestovaných darov zeme. Aj tu sa snažíme vytvoriť podmienky pre hlboké vnímanie prezentovaných vecí. Umožňuje to skutočnosť, že prezentované náradia má naša organizácia k dispozícií nie len ako výstavnú ponuku, ale jednotlivci si ho môžu aj vyskúšať pri predmetných činnostiach.

SCHOLA IN NATURA, n.o.
Sídlo: Mlynská 706/18, 091 01 Stropkov
 
Regist. vykonaná dňa 23.11.2005 na KÚ v Prešove pod č.2005/11286/02/Dv, IČO: 37887033, webmaster: Ing. V. Štofaník, e-katalog.sk