Dnes je 16. 06. 2024, meniny má:
ScholaInNatura »

Najnovšie tlačové správy

06.01.2016Kocúr na koni
13.10.2015NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT 2015
24.05.2015Noro Charisma vo veku 5 týždňov
24.04.2015Dnešné foto našich koni
25.03.2015Naše činnosti s koňmi (videa)
28.01.2015Historické hodnoty práce s koňmi, video prezentácia
11.05.2014Jazdecká túra SAJT, video
06.04.2014Lesi Justa, foto, video, pôvod

Profil organizácie

SCHOLA IN NATURA, n.o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ktorá bola založená Helenou Berežnou dňa 18.11.2005.

Celkový zámer našej organizácie ma určité dlhodobé ciele. Jedným z nich je vybudovanie zariadenia, v ktorom bude výchovno-vzdelávací proces zameraný na pomoc deťom správne sa rozhodnúť pri výbere strednej školy v náväznosti na požiadavky trhu práce a osobných rodinných možností detí a ich profesijného uplatnenia v budúcnosti. Je predpoklad, že o pobyt v tomto zariadení bude záujem nakoľko výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať zaujímavou formou s možnosťou využitia špecifických atrakcií za účelom dosiahnutia spoločne (rodič, dieťa, škola) naplánovaného cieľa.

Na základe vyššie uvedeného sledujeme potrebné informácie a prijímame konkrétne rozhodnutia.

Jednou zo základných činností organizácie je

„výchova a rozvoj telesnej kultúry“

SCHOLA IN NATURA, n.o.
Sídlo: Mlynská 706/18, 091 01 Stropkov
 
Regist. vykonaná dňa 23.11.2005 na KÚ v Prešove pod č.2005/11286/02/Dv, IČO: 37887033, webmaster: Ing. V. Štofaník, e-katalog.sk