Dnes je 16. 06. 2024, meniny má:
ScholaInNatura » Rekreačné jazdenie na koňoch


Rekreačne jazdenie na koňoch v rámci spoznávania prírody

Rekreačné jazdenie na koňochV rámci tejto činnosti realizujeme pre deti, mládež ale aj dospelých rôzne akcie , na ktorých je možné jazdiť na koňoch v peknom prostredí extravilanu mesta Stropkov. Pre detí je táto činnosť spojená s poznávaním fauny a flóry okolitej prírody za účelom prehlbovania praktických vedomostí v oblastiach ŽP, poľovníctva, lesníctva, poľnohospodárstva, turistiky a v oblastiach podľa požiadaviek trhu práce, aby sa deti správne rozhodli pri výbere stredoškolského, resp. vysokoškolského štúdia.

V budúcnosti plánujeme na tieto účely využívať „Rekreačný domček“, ktorého výstavba prebieha na základe príslušného stavebného povolenia. V domčeku budú poskytovane aj regeneračné služby – sauna, masáže, perličkový kúpeľ, škótske streky. Domček je od hranice intravilánu mesta Stropkov vzdialený 2 km po turistickom chodníku. Po štátnej ceste je to vzdialenosť 6 km od centra mesta. SCHOLA IN NATURA, n.o. v tejto lokalite užíva 4 ha trvale trávnatých porastov obklopených peknými lesmi. Pre rekreačné jazdenie vo voľnej prírode sú využívané vlastnícke pozemky urbariatu

Rekreačné jazdenie na koňochHovorí sa, že najkrajší pohľad na svet je pohľad z koňského chrbta. Zrejme je to individuálne. Ale s istotou sa dá tvrdiť, že na koňskom chrbte sa k plachej pasúcej srnke v jej životnom prostredí môžete priblížiť aj na vzdialenosť 30 metrov, krátko ju pozorovať a nerušene sa vzdialiť.

Členovia organizácie majú určité profesionálne skúsenosti v oblasti životného prostredia a dostatok osobných vedomostí a zručností s chovom koni a v neposlednom rade dostatok skúseností pri výchove a vzdelávaní detí.

Riaditeľka, Helena Berežná sa v súkromnom živote v rokoch 1950 - 1980 spolupodieľala na rodinnom chove koni plemena Nonius. V súčasnosti je toto plemeno na Slovensku uznané za genovú rezervu. Od roku 1996 je na rodinnej farme realizovaný chov plemena slovenský teplokrvník. Za desať rokov bolo odchovaných päť žriebät.

Prvý odchovaný kôň 47.99 Blesk po 4491 Barón v súčasnosti slúži pre rekreačné účely v Nemecku.

Druhý 255.99 Raising Star rekreačne jazdí v Bratislave.

Tretí v poradí 100.02 Brave po 4491 Barón v sezóne 2006 úspešne začal športovú kariéru v parkúrovom skákaní a bol už aj víťazný.

Ďalšie dve žriebäta 430.04 Coreli po 4518 Corelli a 437.05 Feivell po 3626 Feivel Fynn sú už vychovávané pre parkúrové skákanie.

Predseda správnej rady, Jaroslav Berežný pracoval ako samostatný odborný referent miestneho orgánu štátnej správy životného prostredia. Je členom slovenského poľovníckeho zväzu, členom lesnej stráže, členom jazdeckého klubu, má licenciu jazdca. Vykonával funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva v Stropkove a pracoval ako predseda komisie pre ÚRaŽP MsZ v Stropkove. Organizoval, resp. koordinoval viacero prospešných verejných akcií a napomáhal pri záujmových krúžkoch základných škôl a letných táborov v Stropkove.

Podpredsedkyňa správnej, rady Anna Berežná vykonávala asistentku učiteľa v triedach základnej školy a osobitne sa venovala deťom s podpriemernou schopnosťou absorbovať učivo. Aj vďaka jej osobitnému prístupu sa deti zlepšili v učení a ich myslenie sa posilnilo v dôsledku potlačenia frustrácie. Anna Berežná je matkou ôsmych detí.

Hľadáme subjekty, ktoré by nám napomohli pri dokončení „Rekreačného domčeka“ a tým prispeli k postupnému naplňovaniu celkového zámeru našej organizácie v rámci plánovanej činnosti.

SCHOLA IN NATURA, n.o.
Sídlo: Mlynská 706/18, 091 01 Stropkov
 
Regist. vykonaná dňa 23.11.2005 na KÚ v Prešove pod č.2005/11286/02/Dv, IČO: 37887033, webmaster: Ing. V. Štofaník, e-katalog.sk