Dnes je 20. 07. 2024, meniny má:
ScholaInNatura » Futbalová činnosť

Futbalová činnosť

Na základe vedomosti, poznatkov a po vykonaní určitých analýz a dôkladnom zvážení naša organizácia v júni 2006 požiadala o zaradenie do databázy SFZ a prihlásili sme sa do republikovej súťaže žiačok vo futbale, v náväznosti na celkový zámer organizácie. Turnaj Košice Chceme napomôcť dievčatám nášho regiónu, ktoré majú záujem rozvíjať svoj futbalový potenciál. Ktoré chcú vo voľnom čase organizovane trénovať a učiť sa aj zdokonaľovaniu technicko-taktickej, kondičnej stránke a formovať svoju mladú osobnosť v podmienkach, ktoré futbal prináša. V budúcnosti sa táto činnosť môže pozitívne prejaviť pri hľadaní zamestnania a následnom uplatnení pri určitých profesiách. Žiacku kategóriu môžu hrať do dovŕšenia veku 16 rokov. Od 15 rokov veku sa môžu dostať do juniorskej reprezentácie SR. Po skončení žiackej kategórie im bude zo strany klubu umožnené naďalej trénovať u nás a hrať budú môcť v kategórii žien, v prípade záujmu, za iné východoslovenské kluby ako je Prešov , Humenné a Košice. V ešte lepšom prípade môžu nastúpiť na športové gymnázium v Bratislave do Venglošovej futbalovej akadémie, z ktorej následne sa môžu profesionálne uplatniť ako hráčky, rozhodkyne, futbalové pracovníčky, manažérky, športové novinárky, reportérky a pod. Samozrejme, že nevylučujeme ani možnosť prihlásiť náš klub do súťaže žien, ak sa nám k tomu podarí postupne vytvoriť podmienky a futbalistky budú na primeranej úrovni. Dá sa predpokladať, že nie všetky dievčatá dosiahnu svoje futbalové ciele, ale v rámci športových a spoločenských akcií si nájdu množstvo futbalových priateľov aj v zahraničí. Zažijú veľa nezabudnuteľných pozitívnych momentov a skúseností, ktoré v konečnom dôsledku napomôžu pri následnom uplatnení v profesionálnom živote.

V rámci futbalovej činnosti – účasti v lige žiačok, chce naša organizácia komplexne zabezpečiť tento proces prostredníctvom moderných trendov výchovy, vzdelávania a rozvoja telesnej kultúry dievčat. Táto činnosť je dlhodobým programom s výraznými športovo-pedagogickými, sociálnymi a ekonomickými aspektmi. Pri práci chceme využívať všetky úspešné praktické a teoretické vedomosti a skúsenosti.

Účastníkmi I. ligy žiačok v sezóne 2006/07 je sedemnásť kolektívov z celého Slovenska: ŠK Slovan Bratislava, MFK M. Dvorníky, Slovan Duslo Šaľa, TJ Skloplast Trnava, Union N. Zámky, Slovan Trenčianske Teplice, ŠKF Žilina, Čadbus Čadca, TJ Selce, MŠK Žiar nad Hronom, Štich Humenné, DFK Prešov, Atlas V. Krtíš, Slovan Ivanka pri Dunaji, OFK Banka, Schola in natura Stropkov, Olympia Košice. Tieto družstvá sú rozdelené do troch skupín (západ,stred,východ). Majstrovské zápasy sa hrajú turnajovými spôsobmi na troch štvrtinách riadneho futbalového ihriska s mládežníckymi bránkami. Počet hráčok v poli je osem plus brankárka. Hrací čas je 2x 25 minút.

Skupinu Východ tvoria družstvá Humenného, Prešova, Košíc, Veľkého Krtíša a Stropkova. Každé družstvo odohrá šestnásť majstrovských zápasov. Následne potom sa uskutoční finálový turnaj, na ktorom víťazi jednotlivých skupín odohrajú vzájomné zápasy o majstra Slovenska a druhí v skupinách odohrajú vzájomné zápasy o 4. až 6. miesto v rámci celkového ligového umiestnenia.

Naše futbalistkyNaše futbalistky sa prvýkrát stretli 3. 7. 2006 pri spoločnom fotografovaní. Nasledujúci deň sa dievčatá zúčastnili ako diváčky finálových zápasov dievčat na medzinárodnom turnaji FRAGARIA CUP v Prešove 2006. Prvý tréning dievčatá absolvovali dňa 17. 7. 2006 a následne trénujú 3x v týždni pod vedením trénera II. triedy, ktorý pracuje ako pedagóg na Gymnáziu v Stropkove. Na tréningoch mu pomáha jeho asistent, taktiež pedagóg. V začiatkoch sme v našom tíme zaregistrovali osemnásť dievča. Hneď po prvých skúsenostiach sa dá konštatovať, že dievčatá k futbalu pristupujú s potrebnou dávkou vzťahu, ktorý vychádza z ich sŕdc. Predpokladáme, že v tréningovom procese dosiahnú futbalový súlad srdca a rozumu, pohyb bude primerane koordinovaný a patrične si osvoja loptovú techniku. Chceme hrať futbal aj pre divákov. Pracujeme na možnostiach videoprodukciou sprostredkovať turnajové a majstrovské vonku odohráte zápasy pre rodičov hráčok ale aj pre náročnú stropkovskú futbalovú verejnosť. Samozrejme, až keď hra bude na takejto potrebnej úrovni. Družstvo dievčat budeme systematicky dopĺňať. Vieme o ďalších dievčatách s primeraným futbalovým potenciálom v Stropkove a jeho okolí, ktoré sú ešte mladé no postupne sa budú zapájať do tréningového procesu.

V niektorých konkrétnych veciach máme záujem o vzájomnú spoluprácu s mládežníckymi chlapčenskými kolektívmi v meste Stropkov a predpokladáme, že to bude v prospech futbalu.

Futbalový štadión StropkovV tejto prvej sezóne v lige chceme dosiahnuť druhé miesto v skupine a postúpiť na finálový turnaj. Počas zimnej ligovej prestávky máme záujem o účasť na jednom halovom turnaji v Čechách. Plánujeme spoluorganizovať zimné halové turnaje žiačok v rámci Košíc, Prešova, Humenného a Stropkova. Chceme sa zúčastniť aj na mimo ligových aktivitách ako je turnaj JUNIOR VIX CUP 2007 v Žiline, FRAGARIA CUP 2007 v Prešove a Mini Champions Liga Slovensko 2007. Finálový turnaj MCHL Slovensko 2006 hraný na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave vyhrali žiačky Humenného. Za odmenu tieto dievčatá bezplatne spoločne pocestujú na kvalifikačný zápas mužov EURO 2008 Česko – Slovensko. Jedná z týchto hráčok je už v súčasnosti zaregistrovaná v našom tíme.

Pokúšame sa osloviť podnikateľské subjekty (ďalej len reklamní partneri), ktoré by nám vo futbalovej činnosti mohli pomôcť. Naša predstava je následovná: Loga reklamných partnerov budú umiestnené na dresoch, zápasových vychádzkových súpravách, na dvoch tranzitných autách, reklamných tabuliach na domovskom štadióne, na našej internetovej stránke.

Návštevníkov na internetovú stránku chceme získavať následovným spôsobom: Videokamerou budeme zaznamenávať všetky zápasy I.ligy žiačok skupiny východ. To znamená aj družstvá Košíc, Prešova, Humenného, Veľkého Krtíša a Stropkova. Taktiež budeme robiť digitálne fotografovanie z jednotlivých turnajov. Rodičia všetkých hráčok budú o týchto skutočnostiach oboznámení. Na našej internetovej stránke sa dozvedia kedy a kde (samozrejme v mieste ich bydliska) je možné zakúpiť napálené DVD z jednotlivých zápasov, stiahnuť fotografie a podobne.

Videozáznamy zápasov budú slúžiť aj trénerom ako pomôcka pri nácvikoch hernej taktiky.

Ženský futbal a jeho budúcnosťNaša plánovaná, už započatá futbalová činnosť vychádza z racionálneho základu. Od roku 1991 sa uskutočňujú MS žien vo futbale a od roku 1993 sa ženský futbal realizuje aj na Olympijských hrách. Každý republikový futbalový zväz má aj svoju ligu žien a víťazi hrajú obdobnú súťaž, ako je u mužov liga majstrov. Niektorí čelní predstavitelia FIFA vyhlasujú, že „ Budúcnosť futbalu je ženská.“ Stropkov je mesto s veľkým futbalovým potenciálom aj v radoch ženského pokolenia, ktorý je možné systematickí rozvinúť na určitú kvalitatívnu úroveň.

Dá sa predpokladať, že ak podnikateľské subjekty podporia našu cieľavedomú a zmysluplnú činnosť a vďaka tomu dosiahneme určité úspechy, široká verejnosť to bude kvitovať a môže to priniesť pozitívum aj pre týchto reklamných partnerov.

SCHOLA IN NATURA, n.o.
Sídlo: Mlynská 706/18, 091 01 Stropkov
 
Regist. vykonaná dňa 23.11.2005 na KÚ v Prešove pod č.2005/11286/02/Dv, IČO: 37887033, webmaster: Ing. V. Štofaník, e-katalog.sk