Dnes je 17. 06. 2024, meniny má:
ScholaInNatura » Spravodajstvo

Vyžaduje si to trochu tréningu a disciplíny, ...

Na predposlednom tréningu jedná hráčka spomenula Boha. Chcel som ju za to potrestať dvoma minútami mimo hry, no ona to neprijala. Zrejme Boha spomenula nie nadarmo, ale na jeho oslavu. Dnes vám mušketierky adresujem Boha ja na Jeho oslavu. tréner jaro.


Piatok, 24. septembra

Meditácia na text - Lukáš 9, 18 - 22

Keď raz osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?" Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov." „A vy ma za koho pokladáte?", opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša." Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych."

  

Meditácia

"A vy ma za koho pokladáte?" (Lk 9, 20)

Ako by si odpovedal na túto otázku? Samozrejme, mohli by sme zopakovať slová, ktoré sme sa naučili z katechizmu, ale Ježiš chce, aby sme ho poznali, a nielen vedeli fakty o ňom.

Ježiš chce, aby si ho poznal ako svojho priateľa a spoločníka. Svojim učeníkom povedal, že niet väčšej lásky, ako keď niekto "položí svoj život za svojich priateľov" (Jn 15, 13). Máš priateľa, ktorý by za teba položil život? Určite! Volá sa Ježiš. Tak pristúp dnes k nemu a dovoľ mu, aby ti dokázal, že je priateľom, na ktorého sa môžeš úplne spoľahnúť. Nikdy sa od teba neodvráti. Nikdy ťa neopustí.

Ježiš je tiež Dobrý pastier, vedie a sprevádza ťa skrze Ducha Svätého. Vedel si, že sa môžeš naučiť počuť Ježišov hlas? Nie ušami, ale srdcom? Vyžaduje si to trochu tréningu a disciplíny, ale skutočne sa môžeš naučiť, ako upokojiť svoje srdce, sústrediť sa na Ježiša a pocítiť jeho útechu, vedenie a usmernenie. A keď sa stratíš, môžeš zažiť, ako ti svieti na cestu. Keď sa bojíš, môžeš sa na neho obrátiť a nájsť v ňom útechu a silu. Keď si zmätený, môžeš sa započúvať, čo ti hovorí svojím nenápadným tichým hlasom.

Ježiš je nebeský lekár. Sväté písmo vraví: "On pre náš pokoj znášal trest a jeho rany nás uzdravili" (Iz 53, 5). Na kríž Ježiš priniesol naše hriechy a to, čo bolo narušené. Aj keď bol Boh, bol zároveň človek a prežil všetko, čo prežívame my. Vie, aké to je byť sklamaný a opustený. Vie, aké to je stratiť milovaného pre chorobu a smrť. Dovoľ mu, aby sa sklonil k tvojim ranám a vylial na teba svoju milosť. Nezabudni: Ježiš ti svojím zmŕtvychvstaním daroval nádej na tvoje vlastné vzkriesenie - a vzkriesenie tvojich drahých.

Bratia a sestry, Ježiš nechce, aby sme ho poznali iba po mene. Chce, aby ho poznalo naše srdce. Pristúpme k nemu bližšie a prosme ho, aby sa nám zjavil.

Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si mojím Pánom a Spasiteľom. Vyvyšujem ťa! Rozpáľ moje srdce túžbou poznať ťa ešte dôvernejšie.

Kniha Kazateľ 3, 1 - 11; Žalm 144, 1a. 2 - 4

Prevzaté z internetovej stránky http://www.smn.sk/index.php?sekcia=medit&datum=20100924

Napísaný: 2010-09-24, čítaný 1074x

Meno:

Komentár:
SCHOLA IN NATURA, n.o.
Sídlo: Mlynská 706/18, 091 01 Stropkov
 
Regist. vykonaná dňa 23.11.2005 na KÚ v Prešove pod č.2005/11286/02/Dv, IČO: 37887033, webmaster: Ing. V. Štofaník, e-katalog.sk