Dnes je 21. 07. 2024, meniny má:
ScholaInNatura » Spravodajstvo

1. Veľké tajomstvo. Položenie základu.

„Veľké tajomstvo“, ktorým je Kristus a ľudskosť v Kristovi, neexistuje mimo „veľkého tajomstva“ vyjadreného „v jednom tele“... skutočnosti manželstva a rodiny. Ján Pavol II.1


Učenie Cirkvi o sexe a manželstve je radostnou zvesťou. Túto pravdu musíme zdôrazniť hneď na začiatku. Je radostnou zvesťou, lebo je pravdou o láske a pravá láska je naplnením človeka.

     Učenie Cirkvi o sexe a manželstve je však aj výzvou. Pretože pravda o láske je vždy výzvou.

     Keď hľadáme pravý význam sexuality, dotýkame sa podstaty nášho bytia ako muža a ženy. Stretáme sa so svojimi najhlbšími túžbami a žiadosťami a zároveň s najhlbšími obavami, ranami, sebectvom a hriechom. Ak chceme objaviť pravdu o svojej sexualite, sme vyzývaní čeliť skutočnosti svojho človečenstva - dobru aj zlu. To nás zákonite vedie ku krížu. Pretože Kristus nám ukázal zmysel života tým, že nám ukázal pravdu o láske.

     „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás" (Jn 15,12). Tieto Ježišove slová zhŕňajú zmysel ľudského života sexuality. Sexuálna mravnosť je vo svojej podstate vyjadrením Božej lásky našimi telami. Preto mohol pápež Ján Pavol II. povedať, že keď žijeme podľa pravdy našej sexuality, napĺňame skutočný zmysel svojho bytia a jestvovania.2

Aj opak je však pravdou. Keď nežijeme podľa pravdy našej sexuality, úplne nám uniká zmysel nášho bytia a existencie. Prichádzame o pravú radosť a šťastie.

     Polemiky o sexuálnej morálke potom nie sú len polemikami o rozličných mravných názoroch, rôznom výklade Písma alebo o konfrontácií cirkevnej autority s osobným svedomím. Nie, zasahujú omnoho hlbšie. Polemiky o sexuálnej morálke sú v podstate polemikami o najhlbšom zmysle života. 

     Cirkev vždy hlásala, že Kristus neprišiel na svet iba preto, aby nám ukázal zmysel života, ale prišiel aj preto, aby nám dal milosť prekonať strach, zranenia, sebectvo a hriech, aby sme mohli žiť život v plnosti. Skutočná láska existuje. Tento prísľub nám ponúka Cirkev vo svojom učení o sexe a manželstve. Toto je radostná zvesť. Je to úžasná zvesť!   

...

1.        Ján Pavol  II., List rodinám, č. 19.

2.        Pozrite Ján Pavol  II. Teológia  tela,  homília  16. január 1980.

 

Vyššie uvedené je úryvok z knihy Christophera Westa Good News about Sex a Marriage. Kniha bola vydaná v roku 2004 a v rôznych médiách bolo na knihu zverejnených veľa pozitívnych recenzií a niekoľko negatívnych. Slovenský preklad knihy Radostná zvesť o sexe a manželstve vydali: Redemptoristi - Slovo medzi nami, 2007.

Knihu je možné objednať napríklad prostredníctvom http://www.kumran.sk/radostna-zvest-sexe-manzelstve-p-6483.html

Naša organizácia túto knihu viac krát objednala telefonicky priamo u vydavateľa viď: http://www.smn.sk/index.php?sekcia=kontakt

Od vydavateľa (Redemptoristi - Slovo medzi nami, 2007) slovenskej verzie predmetnej knihy má naša organizácia povolenie prezentovať na svojej web stránke časti knihy.

Napísaný: 2011-04-22, čítaný 1528x

Meno:

Komentár:
SCHOLA IN NATURA, n.o.
Sídlo: Mlynská 706/18, 091 01 Stropkov
 
Regist. vykonaná dňa 23.11.2005 na KÚ v Prešove pod č.2005/11286/02/Dv, IČO: 37887033, webmaster: Ing. V. Štofaník, e-katalog.sk